fbpx
Ładowanie…
Home RODO

LE PURE INSTYTUT MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Realizując obowiązki zawarte w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/i Danych Osobowych jest Elżbieta Koral, działająca pod firmą Le Pure Instytut Medycyny Estetycznej z siedzibą w Krakowie, ul. Zdunów 18b, NIP: 679-27-71-318, telefon kontaktowy: +48 12 446 68 08, adres e-mail: instytut@lepure.pl;
 2. Pana/i Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej nam zgody, jak i również przepisów obowiązującego prawa, w szczególności art. 6 § 1 RODO. Dane przetwarzane są w celu realizacji zamówionych przez Pana/ią usług świadczonych przez Administratora, a także w celach statystycznych, ewidencyjnych oraz w celu ochrony interesów Administratora;
 3. Odbiorcami Pana/i Danych Osobowych są jedynie pracownicy Administratora oraz podmioty świadczące mu usługi w celu zapewnienia bieżącej pracy firmy (np. księgowość). Dane nie są wysyłane do innych podmiotów z wyłączeniem służb oraz instytucji państwowych i to tylko na ich żądanie oraz gdy znajduje to podstawę w przepisie obowiązującego prawa;
 4. W przypadku jednak wyrażenia zgody na udostępnienie wizerunku w celach marketingowych odbiorcami Danych Osobowych – ale jedynie wizerunku – będą także potencjalni klienci Administratora;
 5. Pana/i Dane Osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż do wygaśnięcia lub przedawnienia wszystkich roszczeń jakie mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi przez Administratora usługami wobec Pana/i.
 6. Dysponuje Pan/i prawem do:
  1. żądania od administratora dostępu do swoich Danych Osobowych;
  2. prostowania swoich Danych Osobowych;
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych, chyba że przetwarzanie odbywa się w celu uzasadnionej ochrony interesów Administratora;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych,
  5. przenoszenia Danych Osobowych;
 7. Jeżeli podstawą do przetwarzania Danych Osobowych jest udzielona przez Pana/i zgoda, dysponuje Pan/i prawem do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano w czasie, gdy Pana/i zgoda obowiązywała;
 8. Dysponuje Pan/i prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie swoich Danych Osobowych jest warunkiem koniecznym realizacji usług świadczonych przez Administratora. Brak udzielenia informacji o swoich Danych Osobowych jest równoznaczny z niemożnością świadczenia dla Pana/i dalszych usług, za co Administrator odpowiedzialności nie ponosi.
 10. Administrator przy przetwarzaniu Danych Osobowych nie stosuje systemów o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym systemów profilujących;
 11. Przekazane przez Pana/i Dane Osobowe nie zostaną przekazane do żadnego państwa trzeciego;
Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites